Livskvalitet med omtanke

Persondata

At beskytte dine data er noget vi tager alvorligt. I vores daglige drift af vores virksomhed behandler vi persondata og har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Natur energi ApS, cvr-nr.: 15353074 er dataansvarlig, for de oplysninger vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger kan du gøre det på: natur@naturenergi.dk.

Behandling af persondata
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.Hvis du benytter vores website, vores sociale medier, deltager i konkurrencer, tilmelder dig vores nyhedsbrev eller køber varer hos os, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Sædvanligvis vil vi i vores daglig virke indsamle følgende persondata: navn, adresse, telefonnummer samt mailadresse. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke kan vi behandle andre persondata.

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål- hvorfor vi gemmer persondata
Oplysningerne bruges til at registrere dine køb og betalinger, besvare forespørgsler samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev.

Dataminimering
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour
Da vores service er afhængig af, om dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte vores kontaktoplysningerne til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Samtykke
Dit samtykke til modtagelse af f.eks. nyhedsbrev er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Vi vil dog stadig opbevare din oprindelige samtykkeerklæring i 2 år for dokumentation af dette.

Videregivelse af oplysninger
Videregivelse af personoplysninger som navn, telefon nummer og adresse vil kun ske i forbindelse med evt. leverance af varer. Herudover KUN hvis du giver samtykke til det.

Dine rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der efter aftale har modtager data om dig.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Natur Energi
Rypevang 4
3450 Lillerød
Tlf.: 4816 1213
natur@naturenergi.dk